۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر

بی توجهی به شبکه های برون مرزی ادامه یابد، از بعد نظارتی وارد عمل می شویم

نماینده مردم اصفهان مسئولیت مستقیم قطع شبکه الکوثر از ماهواره یوتل ست و شبکه سحر اردو از ماهواره پاک ست را متوجه دولت دانست.


عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس

برخی از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ایران با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، خواستار عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس شدند.