۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
سیاست های کلی نظام قانون گذاری معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی نظام قانون گذاری

متن کامل سیاست های کلی نظام قانون گذاری؛ مصوب 1398/7/6 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی انتخابات معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی انتخابات

متن کامل سیاست های کلی انتخابات؛ مصوب 1395/7/24 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی خانواده معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی خانواده

متن کامل سیاست های کلی خانواده؛ مصوب 1395/6/13 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی محیط زیست معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی محیط زیست

متن کامل سیاست های کلی محیط زیست؛ مصوب 1394/8/26 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی برنامه پنجساله ششم توسعه معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی برنامه پنجساله ششم توسعه

متن کامل سیاست های کلی برنامه پنجساله ششم توسعه؛ مصوب 1394/4/9 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی علم و فناوری معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی علم و فناوری

متن کامل سیاست های کلی علم و فناوری؛ مصوب 1393/6/29 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی جمعیت معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی جمعیت

متن کامل سیاست های کلی جمعیت؛ مصوب 1393/2/30 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی سلامت معاونت حقوقی وامور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی سلامت

متن کامل سیاست های کلی سلامت؛ مصوب 1393/1/18 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

متن کامل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛ مصوب 1392/11/30 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

متن کامل سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور؛ مصوب 1392/2/5 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

متن کامل سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ مصوب 1391/11/24 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام در خصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی نظام در خصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی

متن کامل سیاست های کلی نظام در خصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی؛ مصوب 1391/9/29 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی آمایش سرزمین معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی آمایش سرزمین

متن کامل سیاست های کلی آمایش سرزمین؛ مصوب 1390/9/21 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی اشتغال معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی نظام در بخش اشتغال

متن کامل سیاست های کلی نظام در بخش اشتغال؛ مصوب 1390/4/28 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

متن کامل سیاست های کلی بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات؛ مصوب 1389/11/29 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف

متن کامل سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف؛ مصوب 1389/4/14 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی قضایی پنج ساله معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی قضایی پنج ساله

متن کامل سیاست های کلی قضایی پنج ساله؛ مصوب 1388/9/2 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه

متن کامل سیاست های کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه؛ مصوب 1387/10/21 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی پدافند غیر عامل کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی پدافند غیر عامل کشور

متن کامل سیاست های کلی پدافند غیر عامل کشور؛ مصوب 1386/6/13 ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام اداری معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
سیاست های کلی نظام اداری

متن کامل سیاست های کلی نظام اداری؛ مصوب 1386/2/15 ابلاغی مقام معظم رهبری

123

قاب رسانه

طرح شفافیت آراء باید کارشناسی شود/چگونگی قرارگرفتن این طرح در دستورکار مجلس

سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با حضور در مجله صبحگاهی شبکه 5، توضیحاتی در خصوص طرح شفافیت آراء نمایندگان ارائه کرد.

آقای ظریف ضمائم برجام که تعهد آور بوده را نخوانده است

سید محمود نبویان، نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد که آقای ظریف اعلام کرده ضمائم برجام که تعهداتی برای ایران به همراه داشته را نخوانده است.