۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/10/16با موضوع مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 804 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/10/2 با موضوع مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 803 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/9/18 با موضوع مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/9/18 با موضوع صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 801 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/22 با موضوع محدوده صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ٣ آئین نامه اجرایی تبصره ٣ الحاقی به ماده ٩ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی موضوع ماده ٥٤ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 800 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/22 با موضوع صلاحیت رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر ذیل ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 799 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/15 با موضوع مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال در موارد شرکت در سرقت

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 798 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/15 با موضوع شمول کارکنان بانک‌های خصوصی در زمره کارکنان دولت ذیل موضوع ماده 598 قانون مجازات اصلامی مصوب 1375

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 797 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/8 با موضوع منتفی شدن ارجاع رای دادگاه تجدید نظر استان در موضوع ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی به هیات انتظامی هم عرض

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 796 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/7/1 با موضوع قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 795 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/6/18با موضوع شرایط تشدید مجازات شلاق تعزیری ذیل ماده ١٨، 19 و 137 قانون مجازات اسلامی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/5/21 با موضوع بطلان شرط مندرج در قراداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي


رأی وحدت رویه شماره 793 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/5/14 با موضوع شرايط فرجام‌خواهي مربوط به بند (ب) ماده 368 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني


رأی وحدت رویه شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/4/24 با موضوع تعيين تکليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 791 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/4/17 با موضوع رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 790 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/4/10 با موضوع پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم دسترسی به مرتکب در شرح مواد ۴٣۵ ،۴٧۴ ،۴٧۵ و ۴٨٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 788 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/3/27 با موضوع خسارت تأخیر تأدیه افراد ورشکسته

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 789 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1399/4/3 با موضوع عدم استماع اعتراض اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت های مذکور در ماده 537 قانون تجارت

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 787 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/10/24 با موضوع صلاحیت فرجام خواهی دیوان عالی کشور درباره جرایم مذکور در ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری

آرای دیوان عالی کشور معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رأی وحدت رویه شماره 786 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ 1398/10/24 با موضوع صلاحیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی نسبت به تخلفات انتظامی مهندسان

12

قاب رسانه

طرح شفافیت آراء باید کارشناسی شود/چگونگی قرارگرفتن این طرح در دستورکار مجلس

سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با حضور در مجله صبحگاهی شبکه 5، توضیحاتی در خصوص طرح شفافیت آراء نمایندگان ارائه کرد.

آقای ظریف ضمائم برجام که تعهد آور بوده را نخوانده است

سید محمود نبویان، نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد که آقای ظریف اعلام کرده ضمائم برجام که تعهداتی برای ایران به همراه داشته را نخوانده است.