۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۶

آغاز بررسی بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس

بررسی بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شده است. 
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?5ffae0cb30772

واژگان کلیدی
بررسی بودجه 1400      کمیسیون تلفیق      بودجه 1400      مجلس      بودجه      

آخرین ویدیوهای منتشر شده