۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

گره برجام فقط با رفع تحریم ها باز خواهد شد

زاکانی نمانیده قم 26 بهمن99
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?47434dda30860

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده