۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

با فسادهای اقتصادی و اداری، بدون توجه به مصلحت های فساد انگیز، مقابله شود

صفری ملک میان نماینده رودسر 26 بهمن99
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?7fa20ce430862

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده