۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۳

هیچ اراده ای در دولت برای حل مشکل شرکت هپکو وجود ندارد

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در تذکری به مشکلات کارگران شرکت هپکو به دلیل عدم دریافت مطالباتشان پرداخت. 
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?21d2086130871

واژگان کلیدی
محمدحسن آصفری      شرکت هپکو      هپکو      گارگران      مطالبه      

آخرین ویدیوهای منتشر شده