۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۳/۵

هیئت رئیسه مجلس یازدهم برای سال دوم انتخاب شدند/قالیباف رئیس ماند 
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?7f43237730996

واژگان کلیدی
هیئت رئیسه مجلس      مجلس یازدهم      قالیباف      علی نیکزاد      مصری      

آخرین ویدیوهای منتشر شده