۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۵/۵

بسیاری از قوانین مصوب مجلس، کاربردی نیست

رضایی نماینده کنگاور 5 مرداد 1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?6b599d9c31093

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده