۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۶/۲۳

دشمنان سالهاست با انواع تحریم ها سلامت و رفاه مردم را هدف گرفته است

احمدنژاد نماینده خرمشهر 23 شهریور1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?4d50a19531159

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده