۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۶/۲۳

تولید یک میلیون مسکن با شریط فعلی قیمتها، دولت را دچار مشکل می کند

دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا 23 شهریور1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?e828f7a731161

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده