۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۶/۲۳

وزارت کشور در انتخاب استانداران از مشورت نمایندگان استفاده کند

قادری نماینده شیراز 23 شهریور1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?323bc9bd31162

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده