۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۷/۱۲

نگاهی به مصوبات امروز (دوشنبه 12 مهر 1400) صحن علنی مجلس 
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?18efed2641180

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده