۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۷/۲۵

توضیحات تکمیلی رئیس کمیسیون آموزش مجلس در خصوص لایحه رتبه بندی معلمان 
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?e8e4bfe141205

واژگان کلیدی
رتبه بندی معلمان      طرح رتبه بندی      معلم      معلمان      منادی      

آخرین ویدیوهای منتشر شده