۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۷/۲۸

سفرهای استانی رییس جمهور با دقت برنامه‌ریزی شود

طهماسبی نماینده نیریز 28 مهر 1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?fe69fe8041219

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده