۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۴/۳

مجلس باید ساماندهی بازار مسکن را تصویب کند

مقصودی نماینده بروجرد 3تیر99
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?8ef63a60471

واژگان کلیدی
مقصودی      بروجرد      بازار مسکن      

آخرین ویدیوهای منتشر شده