۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۴/۳

مقابله بافساد تنها با اقدامات هر سه قوه امکان پذیر است

عنابستانی نماینده سبزوار 3تیر99
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?6049364f473

واژگان کلیدی
عنابستانی      سبزوار      سه قوه      مقابله با فساد      

آخرین ویدیوهای منتشر شده