۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۴/۳

تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور به کجا رسید

علیپور نماینده ماکو 3تیر99
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?d7c8fa3e474

واژگان کلیدی
علیپور      ماکو      فقر      عدالت درآمدی      

آخرین ویدیوهای منتشر شده