۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۱۲

فضای سیاستگذاری و قانون گذاری با مفهوم خانواده بیگانه است

قاسم پور نماینده تهران 12 آبان1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?33039c1f51236

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده