۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۱۲

فقدان مدیریت انقلابی، جامعه اسلامی را رنج می دهد

آقازاده دافساری نماینده رشت 12 آبان1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?995d7f2d51237

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده