۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۱۲

ضرورت کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها به جای افزایش نامتناسب حقوق کارمندان

خسروی نماینده بیرجند 12 آبان1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?a7d7674a51238

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده