۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۱۲

گرانی، تورم و بیکاری، مردم را تحت فشار شدید قرار داده است

حسینی کیا نماینده سنقر 12 آبان140
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?3ed5b2ff51239

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده