۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۱۶

طرح رتبه بندی معلمان با توجه به وضع نامطلوب فرهنگیان، باید اجرا شود

بیاتی نماینده تفرش 16 آبان1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?01819eb851246

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده