۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۱۶

گزارشی از مصوبات صحن علنی مجلس در روز یکشنبه 16 آبان ماه 1400 
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?30b0e5b651248

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده