۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۱۸

برخی بانکها به جای پرداخت تسهیلات، به مشکلات تولیدکنندگان افزده اند

محمودی نماینده شهرضا 18 آبان1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?80d8893751249

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده