۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۱۸

تلاش مجلس در قانون حمایت از خانواده، برداشتن موانع از پیش روی بود

بانکی پورفرد نماینده اصفهان 18 آبان1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?b193e75e51251

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده