۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۱۹

در چند ماهه اخیر ارزش پول ملی دو برابر کاهش یافته است

نوری قزلجه نماینده بستان آباد 19 آبان1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?de8f604251255

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده