۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۱۹

وزارت نیرو با پدیده تخریب زیرساخت های استراتژیک مقابله کند

میرمحمدی میبدی نماینده تفت 19 آبان1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?6fac2e6b51259

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده