۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۲۳

ساده ترین مسائل کشور، به دلیل سوء مدیریت بر زمین مانده است

حضرت پور نماینده ارومیه 23 آبان 1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?9c11121651263

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده