۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۲۳

در انتصابات دانشگاهها شرایط علمی و ملاحظات همسویی با دولت منظور نمی شود

فرهنگی نماینده تبریز 23 آبان 1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?52883d5f51264

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده