۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۲۳

جامعه جهانی بداند که تحریم ها غیر از ابعاد اقتصادی، تبعات انسانی دارد

انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری 23 آبان 1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?e64496ae51265

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده