۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۲۳

قانون بودجه یک ساله در صورت اجرای درست، منجر به کنترل تورم می شود

گودرزوند چگینی نماینده رودبار 23 آبان 1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?2db07e9e51266

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده