۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۲۶

سیاستهای اعمالی دستگاهها مانع از تحقق حمایت همه جانبه از تولید است

شریعتی نماینده بهشهر 26 آبان1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?bc40194b51273

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده