۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۸/۲۶

دولتمردان در ساماندهی بازار و تامین نیازهای مردم با قدرت اقدام کنند

رئیسی نماینده میناب 26 آبان1400
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?dde94ebc51275

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده