۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۴/۳۱

نشست هم اندیشی هیأت رئیسه مجلس با اعضای شورای نگهبان

گزارشی از خبر 20:30
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?ccec2464517

واژگان کلیدی
خبر 20:30      خبر      شورای نگهبان      مجلس      مجلس شورای اسلامی      بیست و سی      خبر 20 و 30      

آخرین ویدیوهای منتشر شده