۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۵/۱

ارکان نظام تمام وقت خود را صرف خدمت رسانی به مردم کنند

مولوی نماینده آبادان 1مرداد99
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?0417edcb520

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده