۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۵/۱

بی‌ثباتی نرخ ارز سم مهلکی برای تولید است

شهبازی نماینده نهاوند 1 مرداد99
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?206d7465522

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده