۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۵/۱

ساختار بودجه کشور ظالمانه بسته شده است

ویس کرمی نماینده خرم آباد 1مرداد 99
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?dc6b1690523

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده