۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۵/۱

دولت باید تصمیمات مبتنی بر اقتصاد مقاومتی اتخاذ کند

زنگنه نماینده تربت حیدریه 1 مرداد99
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?d59a63d6524

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده