۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۵/۶

نظارت جدی بدون دخالت؛ اولویت مجلس یازدهم

گزارشی از معارفه رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?d5bfac36529

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده