۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

دومین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی حقوق و رسانه با موضوع : رسانه و حق بر مقاومت

دریافت گواهینامه


دومین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی حقوق و رسانه با موضوع « رسانه و حق بر مقاومت »

برای دریافت گزارش متن وبینار اینجا کلیک کنید


لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?40f4410254437

واژگان کلیدی