۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

سومین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی «حقوق و رسانه» : نظام حقوقی حاکم بر رسانه‌ها در عصر کرونا


سومین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی «حقوق و رسانه» نظام حقوقی حاکم بر رسانه‌ها در عصر کرونابرای دریافت گزارش مکتوب وبینار کلیک کنید

لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?c7b904ff54736

واژگان کلیدی