۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۵

مخالفت مجلس با پیشنهاد حذف افزایش مالیات اپراتورها و اختصاص آن به تولید محتوا ونظارت بر فضای مجازی

نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف بند "ی" تبصره 6 مبنی بر افزایش مالیات اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتي و اختصاص آن به دستگاه های مربوطه با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی مخالفت کردند.


مخالفت مجلس با پیشنهاد حذف افزایش مالیات اپراتورها و اختصاص آن به تولید محتوا ونظارت بر فضای مجازی-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما،نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف بند "ی" تبصره 6 مبنی بر افزایش مالیات اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتي و اختصاص آن به دستگاه های مربوطه با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی  با 155 رأی مخالف، 56 موافق و 6 ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر مخالفت کردند.


لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?006aa62165108

واژگان کلیدی