۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۹/۲
عموئی مطرح کرد؛

مذاکرات بدون رفع اساسی تحریم ها قابل پذیرش نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه از نظر ایران مذاکرات بدون رفع اساسی تحریم ها قابل پذیرش نیست اعلام کرد: راستی آزمایی رفع تحریم ها و کسب تضمین طرف مقابل جهت نقض نشدن مجدد تعهدات جز مباحث اساسی وشروط کشور خواهد بود.


مذاکرات بدون رفع اساسی تحریم ها قابل پذیرش نیست-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما ابوالفضل عمویی نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما گفت:سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجوهی از تداوم دارد و سیاست های کلی کشور از سوی مراجع بالا دستی تعیین می شود، به همین جهت با تشکیل دولت جدید مقرر شد مذاکرات قبلی بررسی و تیم جدیدی شکل گیرد.

وی تاکید کرد: براساس تصمیمات متخذه اصول اساسی سیاست ها تغییر نکرده و تیم جدید در جزییات پیشبرد مذاکرات تاکتیک های نوینی استفاده وپیگیر خواهندشد. موضع راستی آزمایی رفع تحریم ها وکسب تضمین از طرف مقابل برای نقض نشدن مجدد تعهدات مباحث اساسی کشور در مذاکرات است.

عمویی  در خصوص سیاست آمریکایی ها درمقابل مذاکرات پیش رو گفت:آمریکایی ها از نظر حقوقی درموضع متهم قرار دارند چون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض ، وتحریم هایی را علیه کشوراعمال کرده و حتی به آن افزودند.تلاش آنها برای تخریب مذاکرات ،اگر می خواهند مجداد جز گروه 1+5 باشند به ضررشان است چون بدون پذیرش شروط ایران طرف خطا کار نباید انتظاری داشته باشد.

نماینده تهران در مورد سیاست فرانسه نیز تصریح کرد:هر کشوری در مذاکرات موضع خود را دارد لذا یکی از ابتکارات تیم مذاکره کننده کشورمان این بوده که مذاکرات دو جانبه را قبل مذاکرات جمعی شروع کرده تا مواضع دیگر کشورها را قبل از مذاکرات اصلی بشنود تا در فرصت مبسوط تر مواضع کشور را اعلام کند.

وی آینده مذاکرات را بدون رفع اساسی تحریم ها دور از انتظار دانست و افزود: این طرف آمریکایی است که باید نرمش نشان دهد چون ایران به تعهدات خود پایبند بوده ،لذا بدون ایجاد هزینه برای طرف خطا کار، بازگشت آمریکایی ها به مذاکرات به معنای این است که به خطا کار جایزه بدهیم چون درهیچ جای دنیا کسی به خطا کار حاضر نیست جایزه بدهد.لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?e2442c5598491

واژگان کلیدی