۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

پیرامون دیه


معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
مهلت پرداخت دیه ازتاریخ وقوع جرم است.

مهلت پرداخت دیه ثلث اضافی راهم شامل می شودکه ازتاریخ وقوع قتل است.

مهلت پرداخت دیه درقتل شبه عمدی ،دوسال است.ودرحکم
شبه عمدی ،مبدأ این مهلت،اززمان وقوع قتل محاسبه می شود.

مهلت پرداخت دیه ی قتل جنین ،درصورتی که شبه عمد شناخته شود دوسال است.

تاخیر ازمهلت های پرداخت دیه اززمان وقوع قتل ،بدون تراضی طرفین،جایزنیست.
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?ce16dc5e121