۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

پاسخ به چند سوال حقوقی

اشخاص حقوقی، قرار عدم دسترسی، تعیین قیم و...


معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیماسؤال : در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد و یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می­تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی و ماده ی ۹۹ قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دهد؟

نظریه شماره ۷۶۵/۹۴/۷ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است. بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد و تنها درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده ۹۹ قانون امورحسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و درصورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می‌تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد و همچنین است درمورد فوت قیم موضوع ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر.

/
سئوال : آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، مـی‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟

نظریه شماره ۷۷۷/۹۴/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می­باشد، لکـن از اطلاق ماده، استنباط می­گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی­باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت
/

سئوال : آیا « اشخاص حقوقی » میتوانند جبران « خسارات معنوی » را بخواهند ؟

پاسخ

 باید قائل به تفکیک شویم  چون خسارت معنوی ۲ مورد است :

۱- لطمه به سرمایه معنوی
۲- لطمه روحی

خسارتهای وارد به سرمایه معنوی از جانب شخص حقوقی قابل مطالبه است .
ولی لطمه های روحی از زیان هایی است که مختص انسان میباشد و از جانب شخص حقوقی قابل مطالبه نیست.
/

سئوال : آیا ضرر معنوی به ارث می رسد ؟

پاسخ

از آنجا که حق معنوی به شخصیت فرد مربوط است، و هدفش جبران اعتبار از دست رفته و حیثیت یا صدمات روحی شخص زیان دیده است .

حق، قائم به شخص است و به ورثه انتقال پیدا نمیکند ، چون ورثه در مورد اموال ، قائم مقام مورث هستند‌.

 اگر هدف از طرح دعوی ، جبران خسارت معنوی ،حفظ حیثیت و شهرت متوفی باشد ، باید جانشینی « قائم مقامی » ورثه را بپذیریم.
/
سئوال : طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ،  آیا ضرر معنوی قابلیت مطالبه دارد؟

پاسخ
ضرر معنوی دو مورد است :
 
۱- لطمه به آبرو _ حیثیت_ شرافت ، که به این مورد اصطلاحا لطمه به سرمایه ی معنوی میگویند.
۲- لطمه روحی ، که این یا ناشی از فوت دیگری یا ناشی از نقص عضو دیگری و یا ناشی از نقص عضو خود میباشد.

 ماده ۱۰ ق.م.م حکم به جبران خسارت معنوی را مشروط به این کرده که برمبنای اهمیت زیان و نوع تقصیر آن را لازم بداند و اجباری به حکم به جبران خسارت معنوی ندارد.

نتیجه نهایی :
 ضرر معنوی قابل مطالبه است ، چون م ۱۰ ق.م .م . اصل 171 ق.ا آن را به رسمیت شناخته است .
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?d8ad3316122