۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

برخی دانستنیهای حقوقی

استرداد دعوی، آثار اقاله ، احضار شاهد و ...


معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیمااسترداد دادخواست و دعوی در مرحله ی بدوی


استرداد دادخواست بدوی تا جلسه ی اول دادرسی : قرار ابطال دادخواست صادر میشود.

استرداد دعوی بدوی تا قبل از ختم مذاکرات : قرار رد دعوی صادر میشود.

استرداد دعوای بدوی بعد از ختم مذاکرات در صورت رضایت خوانده : قرار رد دعوی صادر میشود.

صرف نظر کردن کلی خواهان از دعوای بدوی : قرار سقوط دعوی صادر میشود .

آثار اقاله

انحلال عقد نخستين.

 اگر يكي از عوضين تلف و يا ناقص شود، مانع اقاله نيست و به جاي چيزي كه تلف شده مثل يا قيمت آن پرداخت مي‌شود.

 منافعي كه متصل و جزء مبيع هستند، مثل چاق شدن گوسفند، از آن كسي است كه به واسطۀ اقاله، مالك می­شود، ولي منافع منفصل مثل شير گوسفند مال كسي است كه به واسطۀ عقد اصلي مالك شده بود.

ماهيت اقاله

فقهاي اماميه اقاله را فسخ بيع و تراضي به فسخ را عقد جديد مي‌دانند و آن را فسخ در حق متعاقدين مي‌دانند و اين فرقي نمي‌كند كه قبل از قبض دو عوض باشد يا بعد از آن. بعد از اقاله، عوض و معوض جايگزين شده و مشتري ثمن خود و بايع مبيع خود را دریافت میکند.

بعضي از حقوق­دانان همانند فقهاي عامه معتقدند كه اقاله عقد جديدی است؛ چرا كه اقاله، ركن اصلي و جوهر عقد را با خود به همراه دارد و آن تراضي دو طرف است جهت بر هم زدن عقد قبلي؛ و اين خود يك عقد جديدی است چرا كه در آن عوض و معوض تحويل ديگري مي‌شود و اين یعنی عقد جديد .

تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع

به طور کلی می­توان فرق­ های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:

حق ارتفاق اختصاص به غير منقول دارد. ولي حق انتفاع ممكن است به مال منقول يا غيرمنقول اختصاص يابد.

حق ارتفاق براي ملك است ولي حق انتفاع براي شخص.

حق ارتفاق دائمي است ليكن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.

احضار شاهد

ماده ۲۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی : شاهدی که برابر قانون به دادگاه احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر در دادگاه جهت شهادت حضور نیابد دادگاه برای بار دوم شخص شاهد را احضار می کند.

پس این نکته را در خاطر داشته باشید که در دعوایی حقوقی شخصی اگر چه به دادگاه احضار شده است به دادگاه نیاید هیچوقت جلب نمی شود

اما در دعاویی کیفری شاهد اگر عذر موجه نداشته باشد به دادرسی جلب می شود.همچنین شاهد مجبور نیست در دادگاه شهادت بدهد هر چند جلب شده باشد.

در صورتی که خواهان یا همان شخص مدعی دو نفر شاهد مرد عادل نداشته باشد در این صورت می تواند با یک شاهد مرد بعلاوه یک بار سوگند ادعای خود را ثابت کند.

شهادت شخص متکدی(گدا) قابل پذیرش نیست و مخدوش می باشد.

فروش مال مسروقه از جنبه‌های کلاهبرداری است که شامل ۷ سال حبس می‌شود.

موضوع سرقت شامل رفتارهای مختلفی است. گاهی فرد اموال سرقت شده را برای خود استفاده می‌کند و اینجا سرقت تمام شده و مجازات خود را داراست.

اما گاهی اموال سرقت شده به فروش می ‌رسد که مجازات مستقل و جداگانه‌ای غیر از سرقت دارد و تا زمانی که رضایت صاحب مال را جلب کند مجرم محسوب می‌شود.
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?b054aaca123