۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

نکاتی پیرامون انواع قرار


معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
انواع قرار:

قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب متهم عبارتند از:

قرار بازداشت موقت

قرار ابقاء و تشديد تأمين

قرار تأمين خواسته 

قرار عدم دسترسی به پرونده

قرار منتهی به بازداشت 

قرار رد درخواست علت مرتفع شدن بازداشت

قرارهای قابل اعتراض صادره از جانب شاکی عبارتند از:

قرار منع 

قرار موقوفي تعقيب 

قرار اناطه

قرار رد درخواست مطالعه شاکی قرار توقف تحقیقات

قرارهای نظارت قضایی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?98990138125