۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

برخی دانستنیهای حقوقی

نفقه، نیم عشر دولتی، شرایط سفته، قرارداد کار و....


معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیمانفقه

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه، از مخارج معالجه زن چیزی بیان نکرده است. در همین خصوص و برای دریافت پاسخ، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی برای یافتن پاسخ باید به منابع معتبر فقهی مراجعه نمود.

در این خصوص امام خمینی (ره) در فصل نفقات تحریر الوسیله مسئله ۹ مصادیق نفقه را به تفصیل ذکر فرموده اند و در مورد هزینه معالجه، تنها پرداخت هزینه معالجه و داروی متعارف را بر عهده زوج قرار داده اند و هزینه های ذکر شده را شامل هزینه و داروهای بیماری صعب العلاج قرار نداده اند.

لازم به ذکر است آیت الله گلپایگانی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی نیز موافق همین مورد، نظر داده اند (در این خصوص می توان به نظریه مشورتی شماره ۷/۷۳۶۰ مورخ ۸۰/۴/۹ مراجعه کرد).

در این خصوص نظر دیگری هم وجود دارد که هزینه هر نوع بیماری را جزء نفقات واجبه دانسته اند (آیت الله خویی در کتاب منهاج الصالحین) همچنین در تایید این نظر می توانید به نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸ مورخ ۵۹/۴/۴ مراجعه نمایید.

تعریف نیم عشر دولتی

نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ موضوع اجراييه و عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند.

نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد، چرا که نیم عشر دولتی، هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی، لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.

شرایط استفاده از سفته

بر اساس ماده ۴۴۴، سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- قید کلمه «سفته» روی آن

۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین

۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)

۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال

۵- محل صدور

۶- سررسید پرداخت

۷- محل پرداخت

۸- امضاء صادرکننده (متعهد)

نکته مهم در قرارداد كار

اینکه قرارداد بیش از یکماه باید حتماً کتبی باشد مربوط به ماده ٨ قانون رفع موانع تولید مى باشد که به مدت ٥ سال اعتبار داشته و در تاریخ ١٣٩٢/٠٨/٢٥ منقضی شده است، اما در ماده ٤١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ١٣٩٤/٠٢/٢٠ با الحاق تبصره ٣ به ماده ٧ قانون کار مقرر گرديده است که: قرارداد در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی که توسط وزارت کار تهیه مى شود تنظیم گردد.

این قید " در صورت کتبی بودن ... " به معنای آن است که انعقاد قرارداد شفاهی هم با هر مدت، امری قانونی است.

آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۵۳۸/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?e3f4e6fb131