معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱/۲۵
لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار پارلمان
بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشوردردستورکارهای صحن علنی سه شنبه و چهارشنبه 26 و 27 فروردین می باشد.

لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار پارلمانبه گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما دستور کار جلسات علنی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بیست و ششم و بیست و هفتم فروردین ماه به شرح زیر است:
 
- بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 
- بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)
 
- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونهجابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)
 
- بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
 
- بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی
 
- بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور
 
- لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
- بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بینالمللی نقدینگی اسلامی
 
- بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 
- بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی
 
- بررسی لایحه استفساریه تبصره (۴) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
 
- بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
 
- بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی
 
- بررسی لایحه سامان دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
 
- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 
- بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 
- بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
 
- بررسی طرح دهیاری ها
 
- بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 
- بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
 
- بررسی طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
 
- بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران
 
- بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتیانزلی
 
- بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)